Er breekt een pittige tijd aan. Van september 2020 tot februari 2021 doe ik twee modules tegelijk. Een reguliere module 4 bij de CHE en een extra module (minor) bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

De minor bij Windesheim heet ‘Kerk in uitvoering’ en daarmee word ik officieel geregistreerd bij de PKN als kerkelijk werker. Omdat ik niet weet hoe mijn toekomst eruit ziet, lijkt het mij handig deze registratie te behalen. Deze minor focust onder andere op homiletiek (hoe je een preek schrijft) en hoe ik de preek presenteer aan mijn toehoorders. Dat betekent dat ik een aantal keer mag voorgaan. Dit kan bij mijn praktijkplek in Barneveld, de hervormde gemeente. En bij een pioniersplek. Speciaal voor de minor ga ik stage lopen bij een pioniersplek in Amsterdam Betondorp.

Ook module 4 aan de CHE gaat over homiletiek en preken. Dat valt mooi te combineren met de minor. Verder duikt de CHE de diepte in als het gaat om diverse vormen van pastoraat en psychosociale problematiek. Naast de theorie mag ik ook in de praktijk pastorale trajecten gaan uitvoeren. Daarnaast gaan we het hebben over liturgiek, rituelen en sacramenten. Bij het vak OT gaan we in op Messiaanse aankondigingen. Bij het vak NT exegetiseer ik een zelf te kiezen gedeelte uit het evangelie van Johannes. Ik geniet met volle teugen van de opleiding. God is zo goed, geweldig om meer te leren over Hem en over Zijn liefdesbrief aan jou en aan mij. Ondertussen begin ik ook alvast na te denken over een afstudeeronderwerp. Kortom: druk druk druk. Ik zie er we wat tegenop eerlijk gezegd, maar de Heer is nabij en met Zijn zegen sla ik mij er doorheen.