Het aansturen en coördineren van het House of Joy, als buurtcentrum voor vluchtelingen, brengt veel werk met zich mee. Naast het bezoekwerk besteed ik hier veel tijd aan, om zo alles soepel te laten verlopen en tot dienst te zijn van de vluchteling die onze activiteiten bezoekt. Gewoon eens even een overzichtje van wat ik zoal doe.

Inmiddels zijn er zo’n 30 vrijwilligers actief over 11 activiteiten en bezoekwerk voor vrouwen. Zelf bezoek ik mannen en hun gezinnen. Ik ben gezegend met een prachtige groep jonge en oudere mensen, die met veel passie zich inzetten voor vluchtelingen. Zij zijn van harte bereid om hun medemens in nood te helpen. Mooi om te zien! Ik bezoek de verschillende activiteiten om de mensen van het azc te ontmoeten en de vrijwilligers te steunen. Zelf ben ik iedere dinsdagmiddag aanwezig bij de Huiskamer voor Mannen: koffiedrinken, lekkere nootjes, sjoelen, Trominos en andere spellen doen. Erg gezellig! Ik heb veel contact met de vrijwilligers via telefoon en app, zodat ik hen kan ondersteunen waar nodig en om te horen hoe het met ze gaat. Zo weet ik wat er speelt en wat er nodig is. Mooi om te ervaren dat we echt een team zijn. Iedere laatste zaterdagmiddag van de maand hebben we een teamontmoeting in het House of Joy, om te bidden voor ons werk en om ervaringen uit te wisselen. Zeer waardevol.

Verwijsfunctie voedselbank
Uiteraard kan er wel eens wat voorvallen als mensen samenwerken; laatst heb ik bemiddeld tussen vrijwilligers om zaken uit te praten. Ook zoek ik extra vrijwilligers, bijvoorbeeld omdat iemand stopt met taalles en omdat twee dames in verwachting zijn. Iedere vrijwilliger ontmoet ik en spreek ik voordat hij of zij begint. Verder krijg ik vragen van kerken die ik beantwoord, geef ik informatie en slideshow aan kerken om hun collecte te presenteren, overleg ik met het COA over posters, bezoekwerk, vluchtelingen inzetten als vrijwilliger, en ik overleg met de buren over het gebruik van hun grasveld. Ook overleg ik met de verhuurder over allerhande zaken, zoals bijvoorbeeld de verwarming. We hebben samen een slimme thermostaat geïnstalleerd en sinds kort hebben we slimme radiatorknoppen. Dat is ideaal! Ook overleg ik met de PKN, de Raad van Kerken en andere gremia. Ik heb contact met een politieke partij, en met allerlei organisaties die zich bezighouden met integratie van vluchtelingen. Ook heb ik contact met de voedselbank, kledingbank en speelgoedbank. Namens hen mag ik formulieren invullen en vluchtelingen daarmee naar hen doorverwijzen. Dank voor het vertrouwen! Ook krijgen we soms spullen aangeboden, zoals volle boodschappentassen via de diakonie van de hervormde gemeente Zwartebroek-Terschuur. Mooi om die uit te mogen delen.

Sparren stuurgroep
Ook vergader ik met de stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van Amersfoortse kerken zitten. Zij sparren met mij over hoe ik dingen kan aanpakken, en we werken aan een goede borging – financieel, geestelijke steun en vrijwilligers – in Amersfoort. We zoeken nog mensen hiervoor! De huidige twee personen zetten zich geweldig in voor het House of Joy. Mooi om te mogen ervaren dat we er echt als team voor gaan 🙂
Ook vergader ik met de stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van Amersfoortse kerken zitten. Zij sparren met mij over hoe ik dingen kan aanpakken, en we werken aan een goede borging – financieel, geestelijke steun en vrijwilligers – in Amersfoort. We zoeken nog mensen hiervoor! De huidige twee personen zetten zich geweldig in voor het House of Joy. Mooi om te mogen ervaren dat we er echt als team voor gaan 🙂

Gave landelijk
Verder zit ik een landelijke commissie van Stichting Gave voor het verder doorontwikkelen van het concept House of Joy en het starten van dit buurthuisidee op meerdere plekken in Nederland. Het is mooi om te zien hoe we als vrijwilligers in Amersfoort tot zegen mogen zijn voor vluchtelingen, maar hoe ons werk en onze ervaring ook meehelpt op andere plaatsen in Nederland. Daar dank ik God voor. Ook hebben we met collega’s intervisie, om zo onderling ervaringen uit te wisselen en te besrpeken waar je tegenaan loopt. Een mooi clubje mensen waar vertrouwelijk met elkaar over alles kunnen spreken. Ook zijn er nog eens in de zoveel tijd ‘veldwerkers’-vergaderingen en dagopeningen waar ik bij betrokken ben.