Iedere donderdag ga ik naar de Brabantse plaats Veghel, naar onze huisgemeente. Een prachtige groep mensen die Jezus willen leren kennen en volgen. Een van de aanwezigen is na de Alpha Cursus deel gaan uitmaken van onze huisgemeente. Zij zegt: ‘Wat ik zo bijzonder vindt, is dat ik er helemaal bij hoor. Jullie geven mij niet het gevoel dat ik een beginneling ben, maar waarderen mij om wie ik ben’. En ook zei iemand: ‘Doordat wij met elkaar kerkdienst houden in kleine setting, en van alles bespreken over Jezus, leer ik Hem steeds beter kennen. Hiervoor kende ik Hem nog niet echt.’

Gesprekken met IZB en anderen
Vanuit het bestuur van Alliance Nederland en vanuit christenen in Veghel komt de vraag naar ons toe om het werk in Veghel uit te breiden. Om christenen te versterken en te evangeliseren in deze Brabantse plaats van zo’n 40.000 mensen waar geen kerken meer aanwezig zijn, op een Rooms-Katholieke parochie na. Er is veel nood; drugsgebruik, alcoholgebruik. We hebben het verlangen om samen met de christenen die er nog over zijn, verandering te brengen. We bidden voor een opwekking in Veghel en in Brabant. We bidden ook voor een huis daar, zodat we naar Veghel kunnen verhuizen en als zendeling aan de slag kunnen gaan. Dit heeft grote consequenties voor ons als gezin. Willen jullie bidden voor wijsheid, kracht, voor onze kinderen, een passend huis op de juiste plek, ondersteuning door kerken en christenen die aan deze missie willen bijdragen. Momenteel voeren we gesprekken met de IZB en ook willen we nog andere organisaties benaderen, zodat we interkerkelijk aan de slag kunnen gaan in Veghel.