Betondorp bloeit! is een kleine en jonge pioniersplek in Amsterdam Betondorp. Ds. Margrietha Reinders is de voorganger en kartrekker. Samen met een team werkt zij aan de leefbaarheid van deze achterstandswijk. Maandelijks worden christelijke vieringen gehouden. Er wordt een tekst uit de Bijbel besproken, lichtjes worden aangestoken voor een overledene of iemand die momenteel Gods steun nodig heeft, er wordt gezongen en de Maaltijd van de Heer wordt gevierd.

Kerst 2020 mag ik de kerstviering verzorgen in het buurthuis van Betondorp. Prachtig om te doen! Met elkaar staan we stil bij de geboorte van de Here Jezus. Ik neem als tekst de Lofzang van Maria. Net als in de weekafsluiting bij woon-zorgcentrum Nebo Plus in Barneveld, betrek ik Jesaja 53 erbij. Je zou voor de gein even beide video’s moeten kijken op de Media pagina van deze website. Voor deze pioniersdienst met niet- en jong gelovigen ga ik heel anders te werk. Super simpel en eenvoudig.

In mijn overdenking begin ik met het beeld van Superman en Spiderman. Ik vertel hoe zijn vechten tegen het kwaad en volop geweld gebruiker. Jezus is heel anders. Hij valt niet op. Hij gebruikt geen geweld. Hij wordt veracht. Geslagen. Geminacht. Vermoord. Deze Zoon van God lijkt een verliezer, een loser. Hij is net als de mensen in de wijk Betondorp geworden. Ook zij tellen naar hun gevoel niet mee in Amsterdam en de grote buitenwereld. Maar deze Verliezer blijkt een Winnaar. Het Kwaad dacht gewonnen te hebben door Jezus te doden. Maar Jezus staat op uit de dood en overwint daarmee het Kwade. Die heeft niet nog meer wapens in zijn arsenaal en heeft verloren. Jezus overwinnaar! In mijn overdenking leg ik uit de God een God van de verliezers is. Van de mensen die niet meetellen. Van de zondaren. Maar voor God tellen al deze mensen wel. Hij geeft om ze. Hij houdt van ze. En geeft ze nieuwe kracht en een nieuw leven, gericht op God in plaats van op de omstandigheden.

Wat ik zelf heel bijzonder heb gevonden, is dat ik de Maaltijd van de Heer heb mogen bedienen. Met de gebruikelijke ‘instellingswoorden’ – alleen dan versimpeld en uitgelegd – heb ik met de mensen de Maaltijd mogen vieren. Wat bijzonder! Doordat ik het nu zelf heel eenvoudig uitlegde, greep het mezelf ook gewoon aan. Ik vertelde dat het brood ons herinnert aan het lichaam van Christus dat voor ons in elkaar werd geslagen en vermoord. En de wijn doet ons denken aan het bloed dat gevloeid heeft, voor ons. Dat klinkt vies, maar bloed staat in de Bijbel voor leven omdat alle levende wezens bloed in zich hebben. Wat een prachtig beeld en wat een bijzondere ervaring, waar ik heel dankbaar voor ben.

Bekijk hier de viering: