Er wordt wel gezegd: ieder huisje heeft zijn kruisje. Ik kan je vertellen: sommige huisjes hebben kruisjes (meervoud), een heel groot kruis (enkelvoud) of meerdere grote kruisen (meervoud). Wat een verdriet kom ik tegen tijdens mijn pastorale bezoeken in Barneveld.

Voor mijn studie Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede loop ik stage in de hervormde gemeente van Barneveld. Mijn mentor is ds. P. Molenaar. Het is bijzonder om door hem gecoached te worden! Wat een zachtaardige en wijze man. Door een kijkje bij hem achter de schermen, leer ik over theologie en ik leer in de praktijk. De pastorale bezoeken zijn een van de manieren om praktijkervaring op te doen als aankomend theoloog en kerkelijk werker.

Gods verhaal gekoppeld
Uiteraard kan ik niet te veel zeggen over mijn pastorale contacten. Maar wat ik bijzonder vind, is dat ik een ervaring uit Amsterdam Betondorp meeneem naar Barneveld. Ik heb in die achterstandswijk gezien hoe de Here Jezus daar actief is in de levens van mensen, zonder dat ze dat zelf door hebben. In gesprekken probeer ik hen te laten zien dat Jezus al met hen bezig is en nu een diepere relatie met hen wil. Die ervaring, dat algemene genade zo zichtbaar is in mensenlevens, neem ik mee in het pastoraat. Ik bid dat ik een juiste tekst van de Heer mag ontvangen, waarin ik kan laten zien dat Hij actief is in de levens van mijn pastoranten, ook als ze zelf moe zijn, altijd pijn hebben, verdrietig zijn en het zelf even niet meer zien. Meerdere keren mocht ik een bijbeltekst voorlezen, die ik kon koppelen aan de persoon en zijn situatie. Zo wordt Gods verhaal gekoppeld aan het verhaal van mensen. Ik mag Hem zichtbaar maken in mensenlevens. Hij is dichtbij. Hij is erbij. Prachtig!