In het kader van de module ‘Missie in context’ tijdens mijn opleiding Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, heb ik bijgaand rapport geschreven. In de hervormde gemeente van Barneveld doe ik onderzoek naar een mogelijke missionaire aanwezigheid van de gemeente in de nieuwbouwwijk Veller.

Lees hier direct het onderzoeksrapport.

Het puur voldoen aan de opleidingseisen is in mijn ogen ontoereikend om het onderzoek relevant te laten zijn voor de hervormde gemeente Barneveld; mijn praktijkplek. Daarom besluit ik het uitgebreider aan te pakken. Ik spreek dominee Plug en 11 ouderlingen en diakenen. Ook bel ik 3 voorzitters van organen van bijstand (commissies). Daarnaast interview ik een wijkagent en een Bijzondere Opsporings Ambtenaar van de gemeente Barneveld. Ik interview 7 pioniers over hun lessen met betrekking tot missionaire presentie. Verder koop ik een bestand met uitgebreide digitale gegevens over de gemeente Barneveld en de wijk Veller, en ik lees diverse literatuur.
Iedereen die ik ontmoet is enthousiast over mijn onderzoek en verwijst me ook nog door naar iemand anders die ik toch even ‘moet’ spreken. Daar waar relevant heb ik dat inderdaad gedaan. Zo ben ik uitgekomen op de aantallen die ik hierboven heb genoemd. Een flinke klus, die ik met liefde en enthousiasme heb uitgevoerd, om zo een rapport op te leveren die van betekenis is voor mijn praktijkplek.
Het doel van dit rapport is enerzijds invulling te geven aan een leeropdracht van de CHE, om daarmee te voldoen aan de opleidingseisen van mijn opleiding Theologie. Anderzijds heeft dit rapport tot doel de hervormde gemeente van Barneveld te helpen in het nadenken over en het invulling geven aan heilzame presentie in Veller. Dit laatste doel heeft voor mij voorop gestaan bij het onderzoek en het schrijven van dit rapport. Aan u om te beoordelen of ik daarin ben geslaagd.

Martin Bobeldijk Theoloog in opleiding Juni 2020

PS: in het rapport op mijn website heb ik niet alle bijlagen opgenomen, om het bestand niet te groot te laten worden. Mocht je alle bijlagen willen hebben, stuur dan een mailtje naar martin@meervandeheer.nl.