Het is een beetje een open deur, maar de hele opleiding is geweldig leuk om te doen. Ik leer ontzettend veel. Het meest warm word ik van de inhoudelijke bijbelvakken Dogmatiek, Oude Testament en Nieuwe Testament. Wat is er in de kerkelijke traditie veel moois tot stand gekomen als het gaat om leerstellingen en uitleggingen van bijbelteksten! Heerlijk om te stoeien met thema’s en onderwerpen uit het OT en NT. Prachtig om zelf bijbelonderzoek te doen en de bijbel te mogen uitleggen. Verrassend hoe alles met elkaar verweven is.

Prachtig om de literaire stijl van de bijbelboeken te ontdekken. En geografie en archeologie te leren kennen, om zo de bijbel nog beter te begrijpen. Inmiddels heb ik geleerd exegese te doen (bijbeluitleg). Wat valt er veel te vertellen over een bijbeltekst! Mijn valkuil is dat ik maar doorga en doorga. Dan krijg je wel een preek van 2 uur. Haha, dat zal niet iedereen me in dank afnemen. Dus ik moet me leren beperken. Verder heb ik een werkstuk gemaakt over de theologie van Paulus. Wat zegt hij over christologie, over de rechtvaardiging van gelovigen, over de actualiteit van de wet (de tien geboden) en de vrouw in het ambt. Interessant om te ervaren dat standpunten die ik altijd heb overgenomen van anderen, na onderzoek toch niet altijd zo sterk staan. Ik denk nu bijvoorbeeld toch echt dat we als nieuwtestamentische gemeente niet iedere week de tien geboden zouden moeten lezen uit het Oude Testament. Jezus moet centraal staan, niet de tien geboden.

Onderzoek missionair kerk zijn in nieuwbouwwijk
Voor de hervormde gemeente Barneveld heb ik onderzoek gedaan naar hoe de gemeente missionair aanwezig kan zijn in de nieuwbouwwijk Veller. Een interessant onderzoek, met uitgebreide literatuurstudie, interviews en enquête. Dit onderzoek heb ik gepresenteerd aan de kerkenraad en de leden gaan met elkaar verder discussiëren hoe mijn aanbevelingen toegepast kunnen worden tot heil van de bewoners van Veller.
Verder was het ontzettend leuk om een team van Athletes in Action te trainen aan de hand van de DISC-persoonlijkheidstest. Geweldig om te zien hoe het team elkaar nu beter begrijpt en rekening houdt met elkaars kwaliteiten en valkuilen. Tot slot heb ik iemand gecoacht. Confronterend voor de persoon, maar na een paar gesprekken hebben we de oorzaak van problemen ontdekt. God is goed!