Het is belangrijk dat we elkaar de wonderen vertellen die de Heer doet. Sinds ik de Heilige Geest en Zijn kracht nu al hier op aarde heb leren kennen, mag ik met mensen bidden en zie ik wonderen gebeuren. Niet omdat ik het ben, maar omdat HIJ het is. Het gaat om Hem en Zijn liefde voor mensen.

Jezus is Heer. Hij heeft alles voor ons volbracht. Door Hem worden we gered van zonden en in Hem zijn kwaad en ziekten ziekten overwonnen. Zijn Koninkrijk is al deels begonnen hier op aarde, waardoor het kwaad niet meer het laatste woord heeft. In de Naam van Jezus die Almachtig is en die Zijn krachtige Geest aan ons heeft gegeven, mogen we bidden voor genezing. De Here Jezus doet ons dat voor, met handoplegging. Het is een liefdevolle en genezende aanraking van de Heer. Hij belooft dat wonderen en tekenen de christenen zullen volgens als zij getuigen van Zijn naam. Getuig jij? Bid jij met kracht?

Rustig het ziekenhuis in

Mijn vrouw zegt op een dag tegen me: volgens mij moeten we voor meneer Pietersen bidden. Verbaasd kijk ik haar aan. Ik loop daar ook al een tijdje aan te denken. En dan niet zomaar even bidden, maar naar die meneer toegaan en samen met hem bidden voor genezing. Ik bel op en vertel hoe de Here zijn naam bij ons in gedachten bracht. We maken een afspraak. We gaan erheen en praten met deze man en zijn vrouw. We vertellen dat de Here hem ziet in zijn omstandigheden, en dat Hij dat laat merken door ons te sturen. We gaan bidden voor genezing, maar mocht dat niet zo zijn, dan weet meneer Pietersen dat de Here bij hem is en met hem meegaat het ziekenhuis in (een dag later staat een opname gepland). We vragen of we onze handen mogen opleggen, maar dat heeft hij liever niet. Geen probleem. Het is geen must. God geneest ook zonder dat we onze handen opleggen. We bidden vol overtuigen en liefde voor deze man. We bidden om de Heilige Geest en sturen pijn en ziekte weg in de machtige naam van Jezus. Na het bidden vragen we of hij verandering merkt. Nee, dat niet. We praten nog na over de goedheid van God, ook als genezing niet plaatsvindt. Persoonlijk vind ik het altijd jammer als er geen genezing plaatsvindt, maar het is aan God om gebeden te verhoren. Ik ken Zijn plan niet, en daarom ben ik beschikbaar om met mensen te bidden en te kijken of genezing datgene is wat de Heer wil schenken.

Twee dagen later belt zijn zoon op. Hij vertelt ons dat hij zijn vader nog nooit zo rustig het ziekenhuis in heeft zien gaan. Zijn moeder vertelde dat Gertine en ik voor hem hebben gebeden en dat hij daarna heel rustig werd. Geweldig toch! God hoort en verhoort, soms op andere manieren dan wij denken of bidden, maar dat is prima. Onze goede Heer weet het beste wat we nodig hebben. Prijs Hem!

Genezen van Pfeiffer

Mijn oudste zoon is moe en heeft een dikke bult in zijn nek. De huisarts stelt de diagnose ziekte van Pfeiffer. Mijn vrouw Gertine heeft het vroeger gehad, dus we weten hoe heftig het kan zijn en je voor langere tijd kan stilzetten. Tijdens familiebezoek gaat het erover hoe erg het wel niet is en hoe lang het allemaal wel niet gaat duren. Een jaar. Langer zelfs… Op een gegeven moment zeg ik vanuit het niets: jullie moeten daar mee ophouden. Bij hem gaat het niet lang duren… Ze kijken me verbaasd aan en vragen waarom ik dat denk. Uhhh… dat is gewoon zo stamel ik. Daarna denk ik niet meer aan dit voorval, maar ’s avonds komt mijn zoon naar me toe. ‘Pap, jij bidt toch met mensen voor genezing? Wil je dat ook met mij doen?’ Ja natuurlijk! Beschaamd moet ik erkennen dat ik er niet eens aan gedacht heb om met hem te bidden. Ik leg mijn hand in zijn nek en bid voor genezing, en stuur de ziekte weg in de naam van Jezus. Op dat moment gebeurt er niets. De volgende dag is hij een dagje weg en ’s avonds komt hij thuis met de opmerking: ik heb nergens meer last van! Ik ben niet meer moe! Toch zit die bult nog wel in zijn nek. Daar gaan we voor bidden. Opnieuw leg ik mijn hand in zijn nek en bid voor genezing. Ik zie de bult langzaam minder worden. Hij is de helft kleiner! Opnieuw bidden we voor genezing en de bult verdwijnt! Hoe machtig is onze God! Jezus overwinnaar!