De laatste loodjes waren loodzwaar. Voor het eerst zag ik het zo vlak voor de eindstreep niet meer zitten. Maar gelukkig heb ik de kracht ontvangen om alles op tijd in te leveren. Op 1 juli 2021 – de deadline voor het inleveren van al mijn afstudeeropdrachten – heb ik de verzendknop ingedrukt in de online leeromgeving en alle documenten naar de docenten gestuurd. Hoppa. Klaar met het schoolwerk! Woohoe!

Sinds februari 2021 is ‘module 8’ van start gegaan. Dit is de zogenoemde afstudeerperiode. In 5 maanden tijd moeten 3 werkstukken geschreven en ingeleverd worden. Ik liep iets uit met de vorige module, waardoor ik me pas per 1 maart kon storten op het afstuderen. In 4 maanden tijd dus! Oei. Oei.

Een van de werkstukken is een onderzoek. In de hervormde gemeente Barneveld doe ik onderzoek naar de motivatie van mensen om vrijwilliger te worden, of de reden waarom men afhaakt of geen vrijwilliger wil worden. Uiteraard maak ik het mezelf niet gemakkelijk, want ik doe twee onderzoeken: 11 interviews en een enquête. Dat klinkt niet zoveel, maar al die interviews moeten uitgewerkt en geanalyseerd worden. De enquêtevragen moeten wetenschappelijk opgesteld worden. En de resultaten die ik presenteer moeten ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Met veel zwoegen en op het einde dagen tot middernacht werken, heb ik de deadline gehaald. De resultaten helpen de kerkenraad om het vrijwilligerswerk professioneler aan te pakken, op zo’n manier dat aan de voorkant de werving anders kan worden ingericht en de bestaande vrijwilligers behouden blijven.

De twee andere werkstukken gaan over mijzelf. Hiep hoi 🙁 . Een reflexieverslag over mijn persoonlijke ontwikkeling en een werkverslag over mijn stages vergen ook de nodige tijd. Niet bijster interessant. Ik weet zelf wel waar ik me ontwikkeld heb. Ik schrijf het nu op voor de docenten. Maar goed, al terugkijkend naar de afgelopen jaren ben ik verbaasd hoeveel werk ik eigenlijk heb verzet. Ik lees allerlei werkstukken om op basis daarvan allerlei punten aan te tonen in mijn afstudeerwerkstukken. Opnieuw erg boeiend allemaal, en man, wat heb ik een hoop tekst geschreven de afgelopen periode. Echt veel.

Doordat we in de afstudeerperiode geen bijbelvakken hadden, vond ik het af en toe best moeilijk om mezelf te motiveren. Wat mij betreft mag dat per direct aangepast worden: laat afstudeerders een werkstuk maken met betrekking tot de bijbel of hermeneutiek. Daar doe ik de opleiding voor!
Corona hielp ook niet bij de motivatie. Je bent helemaal op jezelf aangewezen. Respect voor de jongelui die daar met hun fulltime studie de hele dag mee worden geconfronteerd. Als deeltijder vond ik het al moeilijk, laat staan als je fulltimer bent. Respect!

Het is heerlijk om geen deadlines mee te hebben. Steeds te denken, ik moet vanavond echt nog leren of ik moet echt starten met dat werkstuk. En dan zat ik weer op de studeerkamer of achter de computer. Gertine (mijn vrouw) is ook blij dat het schoolwerk klaar is. Vaak was ik er niet ’s avonds of op zaterdag. Druk met m’n hoofd in de boeken. Het is nu een tijd van ontspannen. Vakantie. Wat kleine klussen van klanten waar ik al lange tijd mee werk vanuit mijn eigen communicatiebureau Turnaround Communicatie. En ondertussen kijk ik rond, om te zien of de Heer iets ingeeft of op m’n hart bindt.

Ben ik geslaagd? Dat weet ik nog niet. Ik denk het wel. Maar half augustus hoor ik of al mijn werkstukken voldoende zijn. Als dat zo is, heb ik 23 augustus mijn eindgesprek en dan weet ik of ik geslaagd ben. Voor deeltijders is de diploma-uitreiking in oktober 2021. Nog even geduld dus.