Op 27 september 2021 neem ik afscheid van de hervormde gemeente en specifiek van de kerkenraad in wijk 2 (de wijk van ds. Molenaar). Hun gastvrijheid heeft mij enorm geholpen in mijn studie. Ds. Pieter Molenaar is mijn praktijkbegeleider geweest. Wat een bijzondere volger van onze Heer!

Tijdens mijn studie moet ik meerdere opdrachten in de praktijk uitvoeren. Het is de bedoeling dat ik catechese geef, bijbelstudie doe, meeloop met een dominee, huisbezoeke afleg, pastorale gesprekken voer en voorga in de gemeente waar ik stage loop. Ook heb ik verbeterprocessen aangegeven en meegedraaid in het evangelisatiewerk. Verder heb ik ook predikantsvergaderingen bijgewoond. In overleg met ds. Molenaar heb ik onderzoek gedaan naar missionaire presentie van de hervormde kerk in de nieuwbouwwijk Veller. Ook heb ik mijn afstudeeronderzoek in de hervormde gemeente van Barneveld gedaan, naar motivatiefactoren van vrijwilligers en naar het beeld dat de overige gemeenteleden hebben van vrijwilligerswerk. Beide onderzoeken zijn enthousiast ontvangen en de gemeente gaat daar haar voordeel mee doen.

Meerdere keren heb ik de kerkenraadsvergaderingen bijgewoond en meerdere keren hebben kerkenraadsleden mijn preken beoordeeld en van tips voorzien. Het was alsof ik er gewoon bijhoorde als een van de broeders. Het optrekken met ds. Molenaar was fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Vele uren hebben we met elkaar gepraat. Over schoolwerk, maar vooral ook over Jezus’ werk. We genieten van ons werk; hoe mooi is het dat wij als werk over de goedheid van onze Heer mogen spreken! Ik weet nog dat ik van tevoren dacht: wil ik wel stage lopen bij een dominee in een gereformeerde bondsgemeente? Maar allebei hebben we ervaren dat God ons bij elkaar bracht. En wat hebben we een goede klik samen! Als persoon en op het gebied van geloof en geloofspraktijk.

De broeders van de kerkenraad zongen me tijdens het afscheid Psalm 134:3 toe: Dat ’s Heeren zegen op u daal.
Daarmee eindigde mijn stage in de hervormde gemeente van Barneveld.
Maar ds. Molenaar en ik houden contact šŸ™‚

Fotobijschrift:

Tijdens mijn stage bij de hervormde gemeente Barneveld werk ik samen met ds. P. Molenaar (2e persoon). Ook woon ik vergaderingen van de predikanten bij. Op de foto ds. S.J. Verheij, ds. P. Molenaar, ds. J. van Rumpt, ds. P. Blom en ds. L. Plug. Bij deze laatste doe ik onderzoek naar missionaire presentie in nieuwbouwwijk Veller.