Mijn functie bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen: werken op en bij het AZC.

Op en bij het AZC
Als ‘veldwerker’ heb ik een pastorale en missionaire functie. Dat betekent dat ik er voor de vluchteling ben, aanwezig ben. Ik zal vooral luisteren naar de ander. Zodat ze iemand hebben om hun hart bij te luchten, verdriet te delen. Het pastorale element zit ‘m in hun levensverhaal in verbinding te brengen met het verhaal van God, met de hoop en het goede nieuws dat we hebben ontvangen.

Daarnaast zijn we bezig om een House of Joy op te starten. De gesprekken worden daar nu over gevoerd en hopelijk wordt het contract van de zomer ondertekend. Het House of Joy is een gebouw achter het AZC dat we kunnen huren en waar activiteiten kunnen organiseren. Denk aan taalles, naailes, kinderwerk e.d. Maar ook ben ik van plan om een woonkamerfunctie in te richten, zodat mensen even uit het AZC weg kunnen, even ergens koffie kunnen drinken en even gezellig kunnen praten. Of met hun (levens)vragen bij mij terecht kunnen. Het missionaire element van mijn functie is gericht op het doorgeven van Gods liefde en anderen Zijn liefde te laten ervaren. Dat kan enerzijds door er te zijn, door te organiseren en anderzijds door te praten en Jezus bekend te maken onder de mensen. Op het AZC wonen ook christenen, daarom zal ik ook onderzoeken of er behoefte is aan een zondagse viering in het House of Joy.

In contact met kerken
Het is prachtig om te zien hoe de kerken in Amersfoort samen omkijken naar de vluchteling. Bijzonder om te zien hoe kerkmuren wegvallen en vanuit de opdracht van Jezus om je naasten lief te hebben als jezelf, zij aan het werk zijn. Vrijwilligers zetten zich in voor allerlei activiteiten. Het gaat dan niet alleen om het AZC, maar ook om Oekraïners, statushouders en andere type vluchtelingen. Bemoedigend om te zien dat onze Heer via Zijn kerk zorgt voor mensen die van huis en haard zijn verdreven, alles hebben verloren, trauma’s hebben, veel verdriet kennen, zich afgewezen voelen… Ik heb inmiddels kennisgemaakt met de werkgroep Kerk en Nieuwkomers, waar ik nauw mee zal optrekken.